online gokken eerste kamer

Debat over online gokken en casinoregime geschorst

Debat over online gokken en casinoregime wordt geschorst

Op dinsdag 5 februari is er door de eerste kamer in Nederland gedebatteerd over een aantal wetsvoorstellen betreft gokken. Deze wetsvoorstellen zijn de Wet modernisering speelcasinoregime en de Wet kansspelen op afstand. Men wil namelijk met de wet op kansspelen op afstand, online kansspelen legaliseren. Met de Wet modernisering speelcasinoregime wil men Holland Casino privatiseren en het casino orgaan liberaliseren. Het debatteren over deze twee wetsvoorstellen houdt al enige tijd aan op verzoek van de kamer. De voortzetting van het debat vindt plaats op dinsdag 12 februari.

Naar aanleiding van het debat werd duidelijk dat de kamer grote vraagtekens heeft wat betreft het handhaven van de wet nadat de websites zijn gelegaliseerd. Ook hebben zij vraagtekens bij reclame en de negatieve invloed daarvan, een mogelijke toename van gokverslaafden en hoe er in de toekomst onderscheid gemaakt wordt tussen malafide en bonafide casino’s. Een ander punt waar de eerste kamer een vraagteken bij heeft is of de invoering van beide wetsvoorstellen wellicht een negatief effect op elkaar zouden hebben. Ook wordt er zorgen gemaakt over de negatieve effecten van marktwerking. Men is bang dat de maximalisatie van de winst wellicht voor gaat op verslavingspreventie.

Opheldering

Minister Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Snel (Financiën) hebben hun best gedaan om alle vragen te beantwoorden. Echter heerst er volgens de eerste kamer nog veel onbegrip. De kamer heeft namelijk het gevoel dat alle vragen niet naar behoren zijn beantwoord. Het zou onvoldoende zijn geweest. Er is door SP-senator Gerkens om opheldering gevraagd. Deze zou de minister uiterlijk 8 februari moeten geven. Op basis van deze antwoorden wordt het tweede debat op dinsdag 12 februari doorgezet.

Een aantal vragen die de eerste kamer heeft en waar zij graag opheldering voor willen ontvangen zijn als volgt. Wat is de precieze definitie van een illegale aanbieder? Hoe denkt men de wet uit te voeren en toe te passen, en hoe moet de reclame gereguleerd worden op bijvoorbeeld social media? Ten slotte wil de kamer graag opheldering over hoe de minister illegale websites wil tegen gaan en hoe hij dit bestuursrechtelijk wilt aanpakken.

Uitleg

Wat is precies de Wet kansspelen op afstand: de Wet kansspelen op afstand is een moderne slag op de Wet op kansspelbeslasting (de Wet KSB) en de Wet op de kansspelen (de Wok). De Wet kansspelen op afstand zorgt voor een mogelijkheid (onder strikte voorwaarden) online kansspelen te dogen.

Wat is precies de Wet modernisering speelcasinoregime: deze wet is een modernisering van de Wet op de kansspelen (Wok). Het is de bedoeling dat de overheidsmonopolie op de huidige (spel)casinomarkt wordt afgeschaft. Het geeft Holland Casino de mogelijkheid (om onder voorwaarden) te privatiseren.