casino witwassen

Verbod op grote bedragen in casino werkt averechts

De nieuwe wet tegen het witwassen van geld, die in België een totaalverbod op verrichtingen in cash geld boven de 3.000 euro voorziet, kan in de casinosector contraproductief zijn omdat de inzetten gespreid zullen worden gedaan of via tussenpersonen zullen verlopen. Dat schrijft de Kansspelcommissie in een risicoanalyse in het kader van de Europese richtlijn tegen witwassen en de financiering van terrorisme.

De Belgische Kansspelcommissie maakte voor de sectoren waarvoor ze bevoegd is een evaluatie van de vierde richtlijn van het Europees Parlement en de Europese Raad tot de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en terreurfinanciering. Die wordt omgezet in een Belgische wetgeving en leidde tot het “ontwerp van de wet met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme en ter beperking van het gebruik van contant geld”.

Het voorontwerp van de wet voorziet in België een totaalverbod op verrichtingen in contant geld boven de 3.000 euro. Het zou ook gaan gelden voor casino’s, waar de grens nu 10.000 euro bedraagt. De Kansspelcommissie stelt daar vragen bij. “Het preventief verhinderen van witwassen door het limiteren van inzetten in contant geld in kansspelinrichtingen klasse I (casino’s) is geen zekere zaak. Klanten die effectief geld willen witwassen, kunnen hun contant geld gespreid inzetten om onder de drempel te blijven, ofwel in de tijd, ofwel door gebruik van zogenaaamde mules (tussenpersonen of stromannen) die in hun plaats het casino bezoeken en de registratieplicht doorlopen.”

Witwassen zal daardoor moeilijk opgemerkt worden, besluit het rapport. “Daar waar een speler die met enige regelmaat gespreid over de tijd inzetten onder het drempelbedrag doet, door het casino zal worden opgemerkt en wegens ‘verdachte transacties’ zal worden opgevolgd, is dit veel moeilijker indien gewerkt wordt met tussenpersonen, die elk afzonderlijk worden geregistreerd, maar waarvan niet zomaar kan worden achterhaald dat de uiteindelijke begunstigde achter de schermen één en dezelfde persoon is