wet kansspelen op afstand

De Nieuwe Wet Kansspelen

Op 19 februari is de Wet Kansspelen aangenomen door de Eerste Kamer. Dit was dan ook een belangrijke dag zijn voor de wereld van het gokken. Ze zijn op dit moment natuurlijk nog bezig met het regelen van alle regelgeving die hierbij komt kijken. Op dit moment wordt er verwacht dat de wet naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 juli 2020 van toepassing zal zijn. Wanneer dit moment is aangebroken zullen de vele aanbieders een online vergunning  kunnen krijgen voor het aanbieden van gokdiensten. Er is al veel interesse voor deze vergunning. Wij laten je in dit artikel meer lezen over de nieuwe wet kansspelen op afstand en de toekomst van het online gokken in Nederland.

Een modernisering van het gokken

We zien dat er de laatste tijd steeds meer landen zijn die graag een losser kansspelbeleid willen hanteren, zo ook in Nederland. Dit heeft echter wel gevolgen voor de landbased casino’s. Vanaf 2018 betaal je meer over het gewonnen bedrag door de hogere kansspelbelasting. Deze verhoging is echter wel van tijdelijke aard, deze wordt alleen maar gehanteerd als een dekking van de inkomsten.

Op dit moment heeft Holland Casino nog een eigen preventiebeleid. Dit beleid houdt ook wel in dat er met de bezoeker wordt gepraat over het gedrag van het gokken. Deze preventiegesprekken zorgen ervoor dat er wordt tegengegaan dat iemand veel te vaak langskomt bij het casino. Je krijgt dit gesprek wanneer je voor de 6e keer in de maand een van de vestigingen van Holland Casino hebt gezocht. Dit is dan ook de reden dat Holland een sluitend deurbeleid heeft. Door dit beleid is het mogelijk om te zien hoe vaak iemand langs is geweest om te gokken. Er is op dit moment nog geen overeenstemming tussen de verschillende casino’s over dit beleid, dit is dus niet wenselijk. Door de invoering van de nieuwe Wet Kansspelen kan hier mogelijk verandering in komen. Ook het Holland Casino gaat online in de toekomst!

Een nieuw kansspelbeleid

Op dit moment zijn ze hard bezig om een nieuw kansspelbeleid op poten te zetten. Hierbij houden ze de belangrijkste doelstellingen van het kansspelbeleid in het achterhoofd. Zo wordt er bijvoorbeeld geprobeerd om de consumenten te beschermen en om verslavingsrisico’s te voorkomen. Wat er zal veranderen ten opzichte van nu is nog niet helemaal duidelijk. Dit zal nog allemaal moeten worden vastgelegd in de lagere regelgeving. Als het aankomt op preventie wordt er bijvoorbeeld beschreven dat kansspelaanbieders moeten oppassen dat mensen niet verslaafd raken aan de risicovolle kansspelen.

In de nieuwe wet is terug te zien dat het speelgedrag van spelers gemonitord moeten worden. Hiervoor zullen er een drietal indicatoren zijn die kunnen duiden op een zorgwekkend speelgedrag van een bepaalde speler. Het speelgedrag zal worden geregistreerd en mocht het nodig zijn dan kan de persoon in kwestie in gesprek gaan over de gevaren van het gokken. Het is namelijk het doel om het gokken echt puur recreatief te houden, het is niet de bedoeling dat er een hele hoop mensen verslaafd raken. Mochten er bepaalde maatregelen genomen om de persoon te beschermen dan moeten deze altijd worden geregistreerd. Dit maakt op zo’n manier gebeuren dat de persoonlijke grenzen van de klant altijd beschermd zullen zijn.

De bepaalde maatregelen

Een van de verplichtingen van een vergunninghouder zal zijn dat hij de speler een tool moet aanbieden waarmee de speler een bepaalde verantwoordelijkheid moet kunnen nemen. Dit kan bijvoorbeeld geschieden middels de invoering van een bepaalde app. In deze app kan bijvoorbeeld een persoonlijk limiet voor de verblijfsduur worden ingesteld om zo de speler te beschermen. Het is belangrijk dat iedere aanbieder over een schriftelijk preventiebeleid zal beschikken, door het schriftelijk te houden is deze informatie voor de andere mensen toegankelijk.

Er moet duidelijk naar voren worden gebracht wat voor type spelers er allemaal bestaan en welke maatregelen er mogen worden opgelegd om een gokverslaving te voorkomen. Ook moet er iets worden vermeld over de kwetsbare groepen, deze dienen apart beschreven te worden.

Door de richtlijnen zal er meer duidelijkheid komen over het voorkomen van het gokgedrag bij bepaalde mensen. Ook moeten er bepaalde voorzieningen worden gelimiteerd die kunnen zorgen voor onmatig speelgedrag. Bij landbased casino’s is dat bijvoorbeeld reserveren van gokkasten of aan het nuttigen van alcohol tijdens het gokken. Dit moet duidelijk zijn voor alle medewerkers en consumenten.

De invoering van CRUKS

Een andere belangrijke wijziging die zal worden gerealiseerd door de nieuwe wet is de invoering van CRUKS (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen). Dit houdt ook wel in dat alle fysieke en online casino’s over een dergelijk register dienen te beschikken. Wanneer een speler deel wilt nemen aan een spel met een hoge mate van risico zal er een identiteitscontrole moeten worden gehouden. Uiteraard is deelname aan dit register niet verplicht, dit moet de klant zelf kiezen. Het is overigens ook prima wanneer een bepaald casino gebruik wilt maken van pasjes om de identiteit te controleren. Dit is bijvoorbeeld het systeem wat nog altijd gehanteerd wordt bij het Holland Casino. Door deze eisen weet het casino zeker dat ze echt alleen maar volwassenen binnen laten.

Je ziet dus wel dat er aardig wat veranderingen worden doorgevoerd voor het online gokken. Zo zal er bijvoorbeeld ook een verslavingsfonds komen. Dit zal worden betaald met een deel van de opbrengst van de gokwinsten. Door dit fonds zijn mensen in staat om hulp te zoeken wanneer ze van hun gokverslaving af willen komen. Doordat er allemaal nieuwe regels komen is het lastig om het overzicht te houden over deze nieuwe regelgeving.

Het is dan ook geen understatement om te zeggen dat het gokken in Nederland zeer snel veranderd. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zullen zijn van de maatregelen die wij je in dit artikel hebben laten zien. Ook is het nog niet duidelijk wat er gebeurt als een casino zich hier niet aan houdt. Een ding is zeker, dat is dat de overheid flink bezig is met het online gokken. De kans is dan ook groot dat wij binnenkort allemaal op een eenvoudige en veilige manier mee kunnen doen met het online gokken.

Lees Ook: